Hledání

Společenská odpovědnost

Enviromentání obast

Sociální oblast

Ekonomická oblast

1. pilíř
Příroda a ekologie

 • Recyklační programy, třídění odpadu
 • Úspora energií - využívání LED technologií na všech prodejnách
 • Úspora papíru – projekt kancelář bez papíru - digitalizace
 • Pouze pasivní nabídka odnosných tašek, důraz na jejich recyklovatelnost

2. pilíř
Charita a sociální pomoc

 • Podpora sociálních institucí, chráněných dílen, dětských domovů
 • Dobrovolné sbírky
 • Podpora charitativních projektů
 • Podpora místních komunit

3. pilíř
Rodina / děti / senioři

 • Podpora vzdělávání dětí a mládeže
 • Pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodinám
 • Posílení mezigeneračních vztahů

4. pilíř
Tým

 • Vzájemný respekt, slušnost, důstojnost a spravedlivé zacházení
 • Sportovní a teambuildingové akce
 • Vzdělávání
 • Zdraví a bezpečnost

McPen podporuje

Ivanka Dětem, z. s.

Autorkou projektu Ivanka dětem je Monika Barnová. Cílem tohoto projektu je obdarovat nemocné děti nejen hromadně v nemocnicích, ale i jedince a to jak hračkami, dary tak i finanční pomocí. Projekt zaměřuje pozornost na nedonošené děti, těžce nemocné novorozence, ale i starší děti, kteří se narodili s nějakou vadou. https://www.ivanka-detem.cz/

NADĚJE, z. s.

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 u nás. Jedná se o českou organizaci, která působí na téměř celém území republiky. Poskytují pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech – lidem ve stáří, bez domova, s handicapem, ohroženým rodinám a ohroženým dětem a mládeži. https://www.nadeje.cz/

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s.

Babybox pro odložené děti – Statim je spolkem občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Za tímto účelem instalují babyboxy, umožňující anonymní odložení novorozených dětí. https://www.babybox.cz/

Perla, z. s.

Nová Perla vznikla z iniciativy Nakladatelství Divus a za jeho podpory. Díky rozsáhlé rekonstrukci továrny Roberta Solomona je nyní Perla místem setkávání autorů z celého světa v neobvyklém prostoru uprostřed krásného krajinného biotopu. Vzhledem k situaci na Ukrajině se v první polovině roku 2022 majitelé rozhodli využít své obytné ateliéry a poskytnout zázemí několika desítkám ukrajinských uprchlíků. https://www.novaperla.cz/

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

Hostýnská základní škola se nachází v klidném prostředí malešického sídliště v Praze 10 a do provozu byla uvedena již v roce 1968. V první polovině roku 2022 se s ohledem na situaci rozhodla přijímat a materiálně zabezpečit školou povinné děti ukrajinských uprchlíků https://www.hostynska.cz/

1. Česká společnost, z. s.

1. Česká společnost, z. s. byla založena v roce 2013 a již od počátku své existence nabízí služby převážně pro rodiny s dětmi. V posledních letech se soustředí především na pomoc rodinám ve finanční tísni formou materiální a potravinové pomoci a zkvalitňováním již stávajících služeb. http://1ceskaspolecnost.cz/

Pomáhej SRDCEM, z. s.

Spolek Pomáhej srdcem z. s. byl založen v květnu 2016 a cílem jeho působení je materiálně i finančně pomáhat dětem i dospělým v jejich nelehkém boji nejen s roztroušenou sklerózou, ale i s dalšími zákeřnými nemocemi. https://pomahejsrdcem.cz/

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Cílem celostátního spolku Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je podporovat děti i dospělé postižené nervosvalovým onemocněním, pomáhat jim integrovat se do společnosti, poskytovat potřebné informace k udržení co nejlepší kvality života a prosazovat zlepšení multidisciplinární péče. http://www.amd-mda.cz/

Liška Lužánky

Posláním Lužánek – střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. https://liska.luzanky.cz/

ZŠ Čtverka Uherský Brod

Základní škola Čtverka Uh. Brod se věnuje vzdělávání dětí s mentálním postižením, kombinovaným postižením (zrakovým, řečovým, sluchovým, tělesným) a autismem. http://www.zsctverka.cz/

Centrum Locika

Vizí Centra je, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodině bez násilí. Posláním Centra je pomáhat dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. http://www.centrumlocika.cz

Dejme dětem šanci

Od roku 2011 poskytuje organizace DEJME DĚTEM ŠANCI komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů po celé České republice. Projekty organizace jsou koncipovány tak, aby opravdu pomohly potřebným a usnadnily úspěšné začlenění do společnosti po opuštění DD. https://www.dejmedetemsanci.cz/

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Svým klientům poskytuje bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti. https://www.poradna-prava.cz

Letní tábor Janovka

5. PS (pionýrská skupina) v Děčíně je jednou z mnoha skupin organizace Pionýr, dobrovolného, samostatného sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Sdružení s celostátní působností a nezávislého na politických stranách, hnutích a ideologiích. http://www.5psdecin.cz

TOM OFTALMO

TOM Oftalmo, oddíl nejen pro zrakově postižené děti. http://www.tomoftalmo.cz

DIY PROJEKTY

Prázdninová výtvarka - DIY trika, tašky, deníky a také jsme pomáhali Spolu dětem. http://www.diyprojekty.cz

Zlín Film Fest 2017

Jako v předešlých letech McPen sponzoruje v rámci ZFF akce pro děti, které jsou zrakově postižené a dále akce, kdy se rodiče s dětmi vrhnou na prázdné chodníky a pomocí kříd z nich vykouzlí jeden velký barevný svět. http://www.zlinfest.cz

Příměstský tábor 2017

Po stopách dinosaurů na rozhledny Jizerských hor. Pro děti ve věku od 4 - 9 let. 5 dnů organizovaného programu pod vedením zkušených vedoucích. http://www.facebook.com/Semafor-dětský-koutek-a-kavárna-855127787844977/

Zlín Film Fest 2016

Jako v předešlých letech McPen sponzoruje v rámci ZFF akce pro děti, které jsou zrakově postižené a dále akce, kdy se rodiče s dětimi vrhnou na prázdné chodníky a pomocí kříd z nich vykouzlí jeden velký barevný svět. www.zlinfest.cz

Dobrá srdce

Nadační fond dobrá srdce byl založen za účelem pomoci nemocným dětem a rodičům samoživitelům v jejich tíživé životní situaci. www.dobrasrdce.cz

Mezi námi o.p.s.

Obecně prospěšná společnost, která propojuje generace malých dětí a seniorů z domovů důchodců. Cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem, naučit děti úctě a respektu ke stáří, zprostředkovat seniorům energii z radosti a živelnosti těch nejmenších. www.mezi-nami.cz

Bezpečně na silnicích o.p.s.

Posláním této organizace je svými aktivitami přispět k významnému snížení závažné dopravní nehodovosti a jejích následků. Dále úsílí o dosažení špičkové úrovně provádění dopravně bezpečnostních akcí a aktivit určené široké veřejnosti a dětem předškolního věku, kde získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti silničního provozu. www.bezpecne-ops.cz

Zlín Film Fest 2015

V rámci zlínského filmového festivalu konaného v roce 2015 jsme opět podpořili akci "Radost tvořit", jež je organizována pro děti těžce zrakově postižené. Další akcí, které jsme byli partnerem, je "Malování na chodníku", kde se vymalují všechny děti i rodiče dle vlastní fantazie. www.zlinfest.cz

Mateřské centrum Rákosníček

Občanské sdružení jehož posláním je posilovat roli rodiny, rodičovské výchovy a mezigeneračních vztahů. Sdružení pomáhá rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyjít z izolace. www.mcrakosnicek.cz

Andělé bez Křídel

Občanské sdružení jež pomáhá dětem s hendikepem a jejich rodinám. www.andelebezkridel.webnode.cz

Zlín Film Festival 2014

V roce 2014 papírnictví McPen v rámci festivalu podpořilo akci "Radost tvořit", která je určena pro děti těžce zrakově postižené a ukazuje, že i tyto holky a kluci dokáží s papírem a barvami velké věci. Další akcí, které jsme na festivalu partnerem je "Malování na chodníku", kde všechny děti a jejich rodiče, kteří mají rádi malování, rozvinou svou fantazii a na pár okamžiků ozdobí zlínské cesty. www.zlinfest.cz

Zlín Film Festival 2013

Festival patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Svým účastníkům přináší pestrou nabídku filmového i doprovodného programu hlavně pro děti a mládež. www.zlinfest.cz/

Dům tří přání

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. www.dumtriprani.cz/

Galerie Umění pro děti 2012 Příběhy pro Davídka

Nezisková organizace založená za účelem podpory vztahu dětí k umění, jejímž hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Součástí činností galerie jsou i různé charitativní výstavy za účelem pomoci nemocným či handicapovaným dětem. www.galeriegud.cz

Letní dětský tábor Janovka 2012

Sdružení mladých lidí, především studentů středních a vysokých škol, kterým není lhostejné jak děti tráví svůj volný čas o letních prázdninách. V prostředí šluknovského výběžku se učí novým věcem a dovednostem v rámci táborových her. www.ldt-janovka.webnode.cz

Síť prodejen papírnictví McPen je významným distributorem předních českých a světových výrobců školních a kancelářských potřeb.

Neustále pracujeme na rozšíření sítě prodejen tak, abychom byli co nejblíže k vám, zákazníkům.

Nemyslíme si, že jediným obchodním posláním je prodat. Jsme přesvědčeni, že z obchodu musí mít přínos obě strany.

Zákazník, že nakoupil kvalitní výrobek za férovou cenu a my, že jsme nejen prodali, ale také udělali radost. Budování důvěry mezi zákazníkem a prodejcem trvá dlouho. My uděláme vše proto, abychom si Vaši důvěru získali. Uvědomujeme si, že prodejem naše služba nekončí, ale začíná náš zákaznický slib.

Nechceme být nejlevnější, chceme být nejkvalitnější a z této cesty nikdy neustoupíme.

Nebudeme nikdy obětovat kvalitu ceně. Proto u nás naleznete výrobky pouze prověřených značek a vždy budeme proti levným náhražkám, které vás, zákazníky, klamou. Pokud chceme prodávat kvalitu, musíme mít i odbornost. Dbáme na to, aby naši zaměstnanci disponovali širokými znalostmi prodávaného sortimentu.

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Fénix Praha

Síť papírnictví McPen se opět rozšířila! V pátek 4.5. jsme otevřeli novou prodejnu v NC Fénix v Praze. Věříme, že se vám bude líbit!

Zavřít
Pošlete nám svůj životopis

  X